Uprawiany owies w Polsce

Kupię gorczyce

Na całym obszarze państwa uprawiamy owies i gorczyce
jednak z pewnymi i to dość znacznymi ograniczeniami
w okręgach jęczmiennych, ponieważ owies
wymaga trochę wilgotniejszego klimatu.
Powierzchnia pod uprawą owsa po wojnie na
ziemiach polskich znacznie się zmniejszyła
.milionów q, co nie wystarczało i nie wystarcza na
pokrycie zapotrzebowania wewnętrznego i owies
sprowadzamy.
Różnice w plonie w gospodarstwach powyżej i
poniżej 50 ha są mniejsze dla jęczmienia;
i zbiór przeciętny wynosił w latach
dla gospodarstw powyżej 50 ha 13,7, zaś dla gospodarstwa
poniżej 50 ha 11,2 q z ha.

Owies używany jest głównie na paszę. Skup jabłek również sprzedaje owies. Małe
ilości idą na płatki owsiane, mało u nas jeszcze
używane, a tak rozpowszechnione w Anglii i Ameryce.
Na ten cel próbowano nawet uprawiać u nas
specjalne odmiany owsa nagiego, to zn. z ziarnem
wypadającym z plewek przy młocce, pokazało się
jednak, że są one za mało plenne.
Dla ludzi i dla zwierząt wartość odżywcza owsa
jest bardzo duża. Zawiera on stosunkowo dużo
tłuszczu i białka — jest łatwo strawny, pożywny
— specjalnie cenny dla dzieci i ludzi osłabionych.

Owies dla zwierząt

Dla zwierząt ma znaczenie i skład chemiczny i
strawność składników i obecność w ziarnie owsa
łuski, które przyczyniają się do lepszego trawienia.
Wartość jednak owsa zależy w dużym stopniu
od procentów plewki-łuski. Waha się on od 22
do 40 i wyżej. O ile 22—30% jest dobre, a już
22 wystarcza do trawienia to 40% i więcej procent
sprawia, że zamiast składników odżywczych
dostaje zwierzę dużo plewy nie przewyższającej
swą wartością odżywczą słomy. W takim przypadku
10% lub więcej paszy jest przepłacone i sprzedam kabaczki. Za
te 10% płacimy 4, 8-kroć za dużo (słoma 2—4 zł,
owies — 15—20 i wyżej).

Procent plewek-łuski zależy przede wszystkim
od odmian. Kształt ziarna owsa jest podłużny. W plewce
nie zrośniętej z ziarnem znajduje się delikatne,
owłosione miękkie ziarnko podłużne.
Kształt i długość zależy od odmiany i od stopnia
dokształcenia ziarna. Mamy odmiany krótkie, pękate
i inne — długie, a wąskie lub długie i pękate.
Ziarno nie dojrzałe jest zawsze wąskie.