Zmiana w uprawie roślin

Sprzedam buraki

W przytoczonym czteropolowym płodozmianie mamy racjonalne
następstwo roślin po sobie, dobre wyzyskanie nawozu
i t. p. Tui ówdzie spotyka się 3-polowe zmianowanie: warzywa
płytko korzenne na oborniku, warzywa głębo korzenne bez
obornika, warzywa strączkowe.  Idealnym przykładem są buraki. To są schematy. Od tych schematów
różne okoliczności często odwodzą ogrodnika, tak, że
musi stosować u siebie inne koleje obsiewów.

W systemach płodozmiennych warzywniczych współżycie
roślin miewa szerokie zastosowanie. Sieje się np. razem ogórki
i buraki, kapustę, albo sałatę, buraczki ćwikłowe, kalarepkę,
pomidory w rożnem do siebie ustosunkowaniu. Takie mieszanki
warzywnicze pozwalają na lepsze wykorzystanie różnych
warstw gleby, co do pokarmów i wilgoci (np. kapusta po brózdach,
a ogórki na wierzchu zagonów), a także co do czasu rozwoju
i sprzętu. Natomiast przy pieczarkach nie ma to wpływu i ogłoszenia kupię pieczarki widnieją cały rok. W Puławach zalecał gorąco
wszelkie mieszanki warzywne.

Producenci warzyw

My warzywnicy podmiejscy
stosujemy je z powodzeniem od wielu dziesiątek lat. Również
wszelkie przedplony, np. sałata, rzodkiewka, szpinak przed
kapustą, groszek przed kalafiorami, brukselka, szpinak, sałaty,
buraczki i t. p. po kalafiorach, wczesnych ziemniakach są stosowane
dla lepszego wykorzystania gleby w danym roku. Cena arbuza w tym roku jest o wiele wyższa niż w latach i ubiegłych i ma wpływ na produkcję. 
Oczywiście o racjonalności takich mieszanych zmianowań
rozstrzygają w pierwszym rzędzie warunki ekonomiczne i kalkulacja.
Prof. mawiał, że pod ogrodnictwem należy
rozumieć system wielo plonowy, zaś zmianowanie jedno plonowe,
przytoczone powyżej w formie czteropolowej rotacji, jest rolniczą
uprawą warzyw.

Powierzchnia upraw

Namawiał przeto ogrodników (także i podwarszawskich)
do ograniczania powierzchni upraw,
się małymi kawałkami pod warzywem, ale za to stwarzania
warunków najwięcej sprzyjających produkcji warzyw,
t. j. możliwie pod szkłem, na stosach kompostowych i przy sztucznym
zraszaniu. Niektórzy nasi warzywnicy poszli za radą
prof., budując hale szklane, wprowadzając szkło
do upraw polowych i t. p.

Ten jednak intensywny kierunek zupełnie
nie przesądza wprowadzenia dzisiaj, wobec złej koniunktury
na warzywa, równocześnie kierunków wprost przeciwnych,
a mianowicie rozcieńczania zmianowań warzywnych w polach.
Pod rozcieńczeniem rozumiem unikanie przedplonów i poplonów
warzywnych, a nawet ograniczenie powierzchni plonów głównych
na rzecz nawozów zielonych, mieszanek pastewnych, koniczyn,
czy nawet zbóż.