Zwalczanie szkodników

Należy przede wszystkim wyjaśnić,
w których miejscowościach szkodniki te występuje w dużej
liczbie, w których zaczynają się pojawiać. Drogą ulotek
i drogą pokazów należy pouczać, jak rolnicy winni zwalczać te
szkodniki, a po za tym — rzecz bardzo ważna — należy w każdej
wsi, gdzie winna być przeprowadzona walka, wykształcić
grupę młodzieży w technice przeprowadzania zabiegów walki.
Młodzież dobrze wykształcona w technice zabiegów będzie pobudzała
starszych do prawidłowego prowadzenia walki i będzie
mogła starszym w tej walce dopomagać.

Cena cytryny

Ceny owoców i warzyw rosną w górę przez koszty środków chemicznych, ale najbardziej podniosła się cena cytryn. Trzeba też — wydaje
mi się — tak zorganizować życie na wsi, aby rolnik mógł w sklepach
rolniczych łatwo nabyć środki owadobójcze i otrzymać
wskazania, jak należy środki te stosować. To jest wielkie bardzo
zadanie organizacji rolniczych, mam to jednak przekonanie,
że zorganizowanie handlu środkami owado- i grzybobójczymi
na wsi naszej jest nieodzownym warunkiem należytego postawienia
ochrony roślin na wsi. To zagadnienie łączy się jak najściślej
z zorganizowaniem punktów wypożyczania przyrządów
do zraszania drzew.

Najprawdopodobniej można będzie te
wypożyczalnie powiązać z t. zw. punktami maszynowymi. Instruktorzy
rolni winni reklamować kupię proso wraz ze stacjami ochrony roślin zagadnienie
to opracowywać, a później plan walki zrealizować.
I znów tu podkreślić muszę, że ważnym zadaniem instruktora
jest kształcić w każdej miejscowości grupę młodzieży wiejskiej
w technice stosowania opryskiwaczy. Całość zagadnienia
sprowadzałaby się do:
1) zorganizowania punktu wypożyczania aparatów;
2) zorganizowania preparatami grzybo- i owadobójczymi;
3) propagandy konieczności zwalczania umiejętnego chorób
i szkodników roślin;
4) szkolenia młodzieży w technice zraszania drzew.

Szkolenie to można by powiązać z akcją przysposobienia
rolniczego. W końcu wykładu wydaje mi się bardzo pożytecznym zwrócić
uwagę Sz. Państwa na występowanie stosunkowo nowej
u nas choroby malin — powodowanej przez grzyb —
. Pasożyt wywołuje plamistość pędów pierwszorocznych,
silne pękanie kory pędów owocujących i kompletne zamieranie
tych pędów przed wydaniem owoców.

Stacja ochrony roślin

Dobre rezultaty
wydaje usuwanie i spalanie pędów silnie opanowanych przez
, a po za tym zraszanie plantacji malin 1% cieczą bordoską.
Byłoby niezmiernie ważnym, aby Szanowni Państwo
wyjaśnili, w jakim stopniu występuje ta choroba na terenie
działalności Szanownych Państwa i wraz z odpowiednią stacją
ochrony roślin opracowali  plan sprzedaży cykorii oraz zabezpieczenia naszych plantacji
malin przed groźną chorobą. Ważne to jest szczególnie
teraz, gdy ponieśliśmy tak wielkie straty w naszych plantacjach
drzew owocowych, kiedy odczuwamy taki wielki brak owoców.